Helse

 • 180

  Store forskjell i bruk av omsorgstjenester

  I snitt mottok 6 av 10 personer over 80 år i Norge en eller flere kommunale omsorgstjenester i fjor. S24: Forskjellene er...

 • 310

  Store forskjell i bruk av omsorgstjenester

  I snitt mottok 6 av 10 personer over 80 år i Norge en eller flere kommunale omsorgstjenester i fjor. S24: Forskjellene er...

 • 478

  Mye fravær i Sveio i første kvartal

  Selv om det stadig kommer nye runder med forkjølelse og influensa så er vi ikke mer syke nå enn før. SVEIO: Det...

 • 380

  3 av 10 besøker aldri fastlegen

  Ferske tall viser at gjennomsnittlig tre av ti her i Sveio sjelden eller aldri er innom fastlegen. SVEIO: I 2016 var det...

 • 375

  Nesten alle som har sluttet å røyke forblir tobakksfrie

  All tilgjengelig statistikk viser at færre av oss røyker – det er like sant her i Sveio som i resten av landet....

 • 343

  Tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  Det er tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner født i 1991 og senere. Her vil kvinner få sin 3.dose av HPV-vaksine på...

 • 266

  De fleste kan ikke første hjelp

  6 av 10 nordmenn kan ikke førstehjelp, og vet ikke hva de skal gjøre om noen faller om og trenger hjelp. FØRSTEHJELP:...

 • 570

  Folk vegrer seg for å gi førstehjelp

  Om uhellet først er ute og du faller om her i Sveio så er den gode nyheten at mange kan førstehjelp. SVEIO:...

 • 447

  Tre av fire brannvesen bryter loven

  Fjorårets tilsyn har avdekket et stort lovbrudd ved det norske brannvesen. Tilsynet som ble utført av Arbeidstilsynet kommer det frem at tre...

 • 629

  Frykter for tryggheten til helsepersonell i Sveio

  Helsepersonell i Sveio er i faresonen for å bli utsatt for vold og trusler på jobben. SVEIO: Nasjonalt ble det anmeldt 209...

 • 460

  Hver tiende innsatt i norske fengsler er lettere utviklingshemmet

  Hver tiende innsatt i norske fengsler er lettere psykisk utviklingshemmet, viser en ny studie. FENGSEL: Avisen Vårt Land skriver at personene i...

 • 667

  Stadig flere får gonore og syfilis

  Stadig flere får de smittsomme kjønnssykdommene gonore og syfilis. Tilfellene av gonore er nær femdoblet de siste 10 årene, viser tall fra...

 • 455

  Se så stor helseregningen er i Sveio

  Norges løpende helseutgifter var på svimlende 326 milliarder kroner i 2016. SVEIO: Det er over en tidel av bruttonasjonalprodukt og tilsvarer over...

 • 851

  Sveibu bruker mer på mat, drikke og tobakk

  Tallene som viser hva vi bruker pengene våre på viser at forbruket økte i januar. SVEIO: Vi brukte 0.4 prosent mer penger...

 • 786

  Fraråder barnehage for de aller minste

  En universitetslektor mener at det kan få svært uheldige konsekvenser dersom barn helt ned i åtte måneder begynner i barnehagen. PSYKISK HELSE:...

To Top