Om Sveio Bladet

Sveiobladet.net er eit lokalmagasin som oppdaterar nyheiter for bebuarane i Sveio kommune. Nyhetsmagasinet blei etablert 12.januar 2015, der magasinet har som mål å levera lokalstoff ut frå god presseskikk. Magasinet er politisk uavhengig og har blant anna eit av dei viktigste måla å teikne ytringsfridommen.

Sveiobladet har som mål å la alle få bidra med sine meininger og andre artiklar tilstrekkeleg. Magasinet har ikkje noko begrensingar av antall publikasjon, men forholde seg til lovar og reglar som er gitt.

Sveiobladet har sidan 12.januar 2015 skrive artiklane sine på bokmål. Etter eit valg i sommar 2017, viste resultatet 283 stemmer for nynorsk mot 217 for bokmål. Dermed gjekk folkevalget for ein endring i språket. Nynorsk blei trådde i kraft frå 1.januar 2018.

Etter at resultata blei kjend, valde fleire lesarar å forlata Sveiobladet på grunn av endringa i språket. Sveiobladet har fått kraftig kritikk for å ikkje ha skrive avisa på nynorsk frå starten.

Ansvarleg redaktør  er Daniel DeNiazi.

 

 

Etablert etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo

12.januar 2015, altså fem dager etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, blei nettavisen Sveiobladet.net etablert. Grunnlaget for etableringen var sjølvsagt for å styrka demokratiet og ytringsfridommen her heime i Norge. For mange er nettavisen eit talerøyr for bebuarane i Sveio.

Då terrorangrepet mot det franske satiremagasinet oppsto hadde planane endra seg frå det eine til det andre. Det som skulle eigentleg skulle være eit nettforum, blei raskt endra til ein lokalavis på nett. I løpet av dei fem dagane blie eit målretta plan lagt fram på bordet.

Hadde ikkje terrorangrepet mot det franske satiremagasinet oppstått, hadde ikkje Sveiobladet blitt etablert.

Daniel DeNiazi (Ansvarleg Redaktør) Sveiobladet lokalisert i Sveio og i Stavanger. Foto: Sveiobladet

 

 

 

 

Click to comment

0 Comments

  1. Pingback: Maria Smith

  2. Pingback: datingnzcougar.info

  3. Pingback: only lebanese chat line number

  4. Pingback: read more

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top