Politikk

Positive til utvidet barnehagetilbud

Foto: Daniel DeNiazi / Sveiobladet.net

Under mandagens kommunestyre i Sveio kommune ble det enige om at Førde barnehage kan ta inn til 72 barn. Politikerne er positive til et utvidet barnehagetilbud.

SVEIO: Kommune-politikerne ble mandag enige om at Førde barnehage kan ta inn til 72 barn. Dersom alle barn er over 3 år.

Det betyr at barnehagen er godkjent til å gi tilbud for ytterliggere 18 store barn. Pr. dags dato er barnehagen godkjent for 54 plasser (Inkl.store og små barn).

Under kommunestyremøte blir rådmannen bedt om å oppdatere barnehagebruksplanen.

Rådmann Jostein Førre. Foto: Daniel DeNiazi

Førde barnehage har de siste årene hatt stor etterspørsel om barnehageplasser, men om etterspørselen etter barnehageplasser i Førde skulle bli lavere enn tilbudet ett år, så tilpasses tilbudet etter etterspørselen.

Saken ble først tatt opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.oktober og i formannskapet 23.okotber.

Rådmannen sitt forslag:

  • Førde barnehage blir tilført ekstra lønnsmidler fra 01.01.2018 til økt bemanning, slik at barnehagen kan gi tilbud om barnehageplass til 72 barn (om alle blir reknet som store). Bemanningsøkning blir tilpasset etter den reelle etterspørselen av barnehageplasser per 01.01.2018.
  • Førde barnehage blir tilført investeringsmidler på kr. 875.000 inkl. mva. for å gjere nødvendig oppgradering av inne-og uteområde knytt til økt i tallet på barnehageplasser. Dette blir finansiert med kr. 700.000 fra innvesteringsfond og kr 175.000 i mva. kompensasjon.
  • Førde barnehage blir tilført investeringsmidler til nytt støydempende gulvbelegg i oppholdsrom i Førde barnehage. Tiltaket vil bli kostnadsbereknet i løpet av høsten 2017.

 

 

Mest Lese

125
Næringsliv

Slutt for Søstrene Lye

67
Meiningar

Endelig gjennomslag for dyrevelferd

To Top