Sveibu

Sveio satser skolen som «Samfunnsbygger»

Pressefoto: MOT

Sveio kommune signerte avtale med MOT og sa ja til å kjøre MOTs program allerede i 2011. Nå tar de steget videre og satser på MOT sitt nye tilleggsprogram: «Skolen som samfunnsbygger».

SVEIO: Forrige uke deltok derfor Lene Lier, undervisningsinspektør på Sveio skule på oppstartssamling for «Skolen som samfunnsbygger» på MOT-camp i Trondheim sammen med rektorer og skoleledere fra hele landet. I løpet av disse dagene har rektorene blitt bedre kjent med MOT og hvordan MOT tenker kulturbygging, verdibasert ledelse og hvilke elementer MOT vektlegger i tilleggsprogrammet «Skolen som samfunnsbygger». Deltakerne fikk ekstra god kjennskap til tre elementer;  å skape godfølelsen, ha bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet.

– Skolen som samfunnsbygger bidrar med et universalverktøy som kan brukes både mot barn, ungdommer, lærere, foreldre og ledere. Det bidrar til at vi blir bedre på å se hverandre, og på å skape kulturer der alle er inkludert. Målet er fellesforstått ansvarlighet, sier leder for tilleggsprogrammet Bjørg-Elin Moen i MOT.

Hvorfor er Skolen som samfunnsbygger viktig?

– Det er mange barn som vokser opp uten noe nettverk og trygge voksenpersoner rundt seg, da blir skolen den viktigste arenaer for å nå de barna som er utenfor. Skolen er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorer, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Det er her vi vil skape kulturer der alle er inkludert, sier Moen.

 

Rune Bratseth har stor tro på MOTs tilleggsprogram.

En av foredragsholderne på MOT-camp var styreleder i MOT og tidligere landslagskaptein, Rune Bratseth. I sitt foredrag trakk han frem egne erfaringer fra ledelse, og la heller ikke skjul på at han har stor tro på MOTs nye tilleggsprogram:

– Jeg tror på «Skolen som samfunnsbygger» fordi på skolen er alle innom og der former en de fremtidige samfunnsborgerne. Det er arenaen hvor muligheten er størst for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT er med på å utgjøre en forskjell for å bygge et varmere og tryggere samfunn, sier Bratseth.

Mest Lese

To Top